Jäta menüü vahele
12. aprill 2021

Valitsus andis heakskiidu esimest korda koostatud inimõigusdiplomaatia tegevuskavale, milles visandatakse Eesti välispoliitilised tegevused inimõiguste kaitsel ja demokraatia edendamisel, ning mis toetab Eesti julgeolekupoliitikat. Eesti inimõigusdiplomaatia on olnud järjepidev ja püsinud sarnasel kursil aastakümneid, keskendudes naiste, laste ja põlisrahvaste õiguste kaitsele; sõna- ja väljendusvabadusele, sealhulgas internetis; ning kodanikuühiskonna, õigusriigi ja demokraatlike põhimõtete edendamisele.